En mer hållbar livsstil

Vår planet mår inte bra. Temperaturen stiger, isarna smälter och havsnivån stiger. Om vi skall kunna komma tillrätta med dessa problem krävs det att alla anstränger sig och gör medvetna val.

Mer miljömedveten

Vill du vara delaktig i att rädda vår planet måste du lägga om din livsstil. Att vara mer miljömedveten behöver inte betyda ett sämre liv. Många ekologiska och hållbara produkter är snyggare och bättre än traditionella produkter, klicka dig vidare så får du se.

Livsmedel

Vill du leva ett mer hållbart liv måste du tänka på vad du äter. Jordbruket står för stora utsläpp av både växthusgaser och skadliga kemikalier. När du handlar livsmedel måste du ta reda på var maten kommer från och hur den är producerad. Du måste välja rätt för att leva klimatsmart.

Kläder

Textilindustrin har en stor och negativ påverkan på miljön. Genom att välja rätt kläder kan du göra skillnad. Det finns miljömärkta kläder som har mindre negativ påverkan på miljön än andra. Att handla second hand är också bättre för miljön än att handla nytt.

Transporter

Transporter har stor påverkan på miljön. Välj alltid produkter som är närproducerade. Hur du själv transporterar dig är också viktigt för miljön. Res kollektivt längre sträckor och cykla kortare sträckor.