Fönsterrenovering eller byta till nytt

Många tror att fönster är ”ruttna” när grått trä träder fram, men så behöver inte alls vara fallet. Fönsterdrag är inget nytt, inte heller buller från gatan. Men är det verkligen anledningar nog att byta fönster i en fastighet?

Renovera

Svaret på den frågan är faktiskt nej. Åtgärda problemen genom att renovera de gamla fönstren istället för att byta ut dem. Genom att förbättra de befintliga fönstren med till exempel energiglas, isolerglas eller bullerglas, eller bara genom att komplettera med en extra ruta, kan du komma tillrätta med problemen.

Fördelar med renovering

Fönster är en av husets viktigare delar, inte bara ur arkitektoniskt synsätt utan även som byggnadsdetalj. Äldre modeller är ofta tillverkade av hållbara material.

Ur arkitektoniskt perspektiv gör du också bäst i att inte byta ut dem, eftersom det dels förändrar utseendet men även kan sänka husets värde. Att inte byta ut dina gamla fönster är inte bara ekonomiskt, utan dessutom klimatsmart eftersom även gamla fönster kan energieffektiviseras.

Fönstrets livslängd

Det finns dock lägen när du inte har något annat val än att faktiskt byta ut dina gamla fönster. När fönstren når sin tekniska livslängd, försvinner fördelarna med att renovera, läs mer online för mer tips och inspiration.